Amdanom ni

Mae Gŵyl Syniadau Tyddewi yn fenter gymdeithasol nid-er-elw.

Cafodd yr Ŵyl ei llunio ac mae'n cael ei rhedeg yn wirfoddol gan grŵp bach ymroddedig o drigolion Tyddewi a Solfach.

Gan weithio drwy 2019, crëwyd digwyddiad lansio ym mis Hydref 2019 a threfnwyd gŵyl 3 diwrnod yn Nhyddewi ym mis Ebrill 2020. Oherwydd Pandemig Covid, bu'n rhaid i ni ohirio hyn a rhedeg gŵyl ar-lein hynod lwyddiannus yng Ngwanwyn 2021. I gael rhagor o wybodaeth ac i wylio rhai o sesiynau 2021, edrychwch yma.

Mae trefnwyr Gŵyl Syniadau yn cynnwys

Sarah Rowland-Jones – Deon Cadeirlan Tyddewi.

Susan Denman – Athro Emeritws y Mynydd Bychan ym Mhrifysgol Caerdydd.

John Osmond – awdur, newyddiadurwr a chynghorydd gwleidyddol

Ifor Thomas - sylfaenydd Gŵyl yr Edge, Solfach.

Mollie Roach – sylfaenydd Solva Care.

Andy Middleton – sylfaenydd TYF Adventures.

David Lloyd – cyn-Gynghorydd Sir ward Tyddewi.

Amanda Stone – seicotherapydd ac ymgyrchydd.

Patrick Nash – entrepreneur cymdeithasol.

Rachel Hurdley – cyfarwyddwr yr ŵyl.

Lleoliad yr Ŵyl

Rydym yn croesawu unrhyw roddion i gefnogi'r Ŵyl. Diolch

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, cysylltwch â ni yma:

Mae Gŵyl Dewi Sant Syniadau Cyfyngedig yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru. Rhif cofrestru 11984658.

Y Swyddfa Gofrestredig yw 7 Anchor Drive, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6BW