Defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif a byddwn ond yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i weinyddu ein digwyddiadau a darparu'r cynhyrchion a/neu'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt gennym.

Rydym yn storio eich manylion cyswllt mewn meddalwedd trydydd parti a ddefnyddir ar gyfer archebu tocynnau a marchnata e-bost.  Dim ond ar gyfer cysylltu â chi am ein digwyddiadau, cynnyrch neu wasanaethau y bydd eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio ac ni chaiff ei werthu na'i throsglwyddo fel arall i unrhyw gwmnïau allanol at ddibenion marchnata eu cynnyrch eu hunain.