Cefnogi'r ŵyl

Menter newydd yw Gŵyl Syniadau Tyddewi. Nid-er-elw ydyw, a gweinyddir gan dîm ymroddedig o wirfoddolwyr ac sy'n cael ei ariannu gan roddion. Ar gyfer 2023 ry'n ni wedi derbyn ychydig o arian gan Event Wales.

A fyddech cystal â rhoi rhodd i gefnogi Gŵyl Syniadau Tyddewi.

Os felly, rhowch yma.

Ac eithrio grant hael iawn i adeiladu'r wefan hon, mae'n rhaid ini godi'r holl arian ein hunain i greu'r Ŵyl.

Os hoffech gefnogi'r ŵyl fel gwirfoddolwr neu siaradwr bosib, cysylltwch â ni

Diolch am eich cefnogaeth