Bydd Carwyn yn cynnal dau brofiad bwyta dros y penwythnos, gyda'r ddau yma angen tocyn ychwanegol (nid yw'r digwyddiad hwn wedi'i gynnwys yn y pàs penwythnos. Mae'r digwyddiad hwn yn gydweithrediad rhwng Gŵyl y Syniadau a'r Emporium Really Wild, mae mwy o wybodaeth am yr Emporium ar gael yma.

Mae samplau o'r fwydlen i'w gweld isod;

Bydd Carwyn yn gweini bwydlen blasu 6 cwrs fydd yn swyno ac yn cyffroi'ch blagur blasu, mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i'w cael yma;