Lleoliad a gwybodaeth

Cynhelir Gŵyl Syniadau Tyddewi yn Nhyddewi, dinas lai Cymru.

Y prif leoliad yw Neuadd y Ddinas Tyddewi a bydd ein desg docynnau wedi'i lleoli yno drwy gydol yr Ŵyl.

Bydd lleoliadau eraill yn Nhyddewi o fewn pellter cerdded i Neuadd y Ddinas

Am opsiynau teithio edrychwch yma

Rhestrir rhai opsiynau llety yn:

Cymdeithas Croeso Penrhyn Tyddewi

Ymweld â Sir Benfro