Dyma rai o'n cyfranwyr gwych ar gyfer 2023. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda mwy o wybodaeth yn y cyfnod cyn yr ŵyl. Cyhoeddir teitlau llawn a chyfranwyr maes o law.

Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg fel bo’r galw. 

Gyda'r ŵyl yn dechrau am 14:30yh yn Neuadd y Ddinas bydd croeso byr a chyflwyniad yn rhoi gwybodaeth i'r mynychwyr am ddigwyddiadau'r penwythnos. Bydd cyfres o sgyrsiau yn cael eu cynnal yn Neuadd y Ddinas gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau eraill megis cerddoriaeth fyw, profiad ciniawa a sgwrs gan Carwyn Graves a llawer mwy i'w weld a'i wneud dros y penwythnos!

Neuadd y Ddinas, Tyddewi (Lluniaeth ar gael trwy'r dydd, yn y Neuadd Goffa gyfagos)


Amser: 1200-1500 Lleoliad: Ysgol Penrhyn Dewi

Gweithdai Anturiaethau MUUK ar gyfer Blynyddoedd 7-9: Yr Awyr Agored Fawr, gyda chyngor ac ymarfer ar grefft oroesi cefn-goedwig

(Noder mai ar gyfer disgyblion Ysgol Penrhyn Dewi yn unig y mae'r digwyddiad yma)


Amser: 1430 Lleoliad: Neuadd y Ddinas Tyddewi Mynediad: Tocyn Dydd Gwener/Penwythnos

Croeso a chyflwyniad i'r Ŵyl Syniadau, rhagarweiniad i ddigwyddiadau'r penwythnos a gwybodaeth allweddol i'r mynychwyr.


Amser: 1500awr Lleoliad: Cadeirlan Tyddewi Mynediad: Mynediad am ddim efo Tocyn

Ymweliad tywys â Llyfrgell hanesyddol a Thrysorlys Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Casgliad ac Arddangosfeydd Llyfrau Prin yn y Gymraeg, Saesneg a ieithoedd eraill o'r 16eg i'r 21ain ganrif, gan gynnwys 7 cyfrol o weithiau Geraldus Cambrensis. Ymhlith eitemau eraill sy'n cael eu harddangos mae copi personol 1809 Richard Colt Hoare o Itinerary of Wales gydag ysgythriadau a gomisiynodd o'r lleoliadau yr ymwelwyd â hwy. Mae arddangosfeydd Trysorlys y Gadeirlan yn cynnwys regalia esgobol prin sydd wedi goroesi o'r 12fed ganrif.

Rhestrir tocynnau'r digwyddiad yma ar Eventbrite, nid oes tâl am y ddigwyddiad ond bydd angen tocyn. Mynnwch eich un chi yma.

Noder: oherwydd natur yr adeilad a'r daith (grisiau troellog ac ati), nid yw'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer y rhai sydd angen addasiadau hygyrchedd.


Amser: 1500-1600 Lleoliad: Neuadd y Ddinas Tyddewi Mynediad: Tocyn Dydd Gwener/Penwythnos

Jane Davidson, Cadeirydd Cymru Sero Net 2035 ac awdures.

'#Futuregen: Gwersi o Wlad Fach'

Sgwrs gyda'r Athro Sue Denman, Ynghŷd dros newid.

(Saesneg)


Amser: 1630 Lleoliad: Neuadd y Ddinas Tyddewi Mynediad: Tocyn Dydd Gwener/Penwythnos

Jeremy Miles, Gweinidog MS dros Addysg a'r Gymraeg, yr awdur a'r newyddiadurwr Fiona Millar a Sian Griffiths, golygydd addysg a theuluoedd, y Sunday Times.

'Dyfodol Addysg'.

(Saesneg)


Amser: 1800-1900 Lleoliad: Neuadd y Ddinas Tyddewi Mynediad: Tocyn Dydd Gwener/Penwythnos

Grahame Davies, bardd, libretydd a beirniad llenyddol:

 'Y Ddwy Chwaer: caneuon gwerin, llefydd cysegredig, breuddwydion arwyddluniol'.

Yn y gadair: Rachel Hurdley.

(Cymraeg/Saesneg)


Amser: 1900 Lleoliad: Really Wild Emporium Mynediad: Profiad Ciniawa gyda Carwyn Graves

Carwyn Graves, awdur a sylwebydd fwyd o Gymru, ar y cyd â'r Really Wild Emporium: Bwyd Cymru (Cymraeg/Saesneg) gyda phryd o fwyd chwe chwrs. Tocynnau yma.

'Bwyta tir a môr: ailddarganfod Bwyd Cymreig/ Ein lluniaeth a'n llawenydd? Gweld bwyd Cymru o'r newydd'.

Noder fod angen tocyn penodol ar gyfer y ddigwyddiad yma a bydd angen ei brynu oflaen llaw. Oherwydd natur y fwydlen nid ydym yn gallu gwneud addasiadau ar gyfer gofynion penodol, mae bwydlen llysieuol ar gael.


Cerddoriaeth fyw am 2000 yn , Clwb Rygbi Dewi Sant

Onco Fonco a DJ Boiaspins.

(am ddim i bawb)