Gallwch brynu tocynnau ar gyfer Gŵyl Syniadau Dewi Sant ar ein tudalen Eventbrite yma.

Mae pedwar prif fath o docynnau;

I gael mwy o wybodaeth am brofiad ciniawa Carwyn Graves, cliciwch

Nodwch fod ffi archebu fach ar gyfer pob tocyn.