Gellir gweld siaradwyr eleni yma.

Mae rhaglen yr ŵyl ar ffurf y gellir ei hargraffu: Gweler y ddolen yn fersiwn saesneg y gwefan am raglen cymraeg a saesneg. 

Cynhelir yr ŵyl, yn bennaf, yn Neuadd y Ddinas, yma yn ninas leiaf Prydain.

Am y tro cyntaf, fe fydd yr Ŵyl yn gwbl ddwyieithog, a bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg fel bo’r galw.

Archebwch lety nawr! Mae Tyddewi yn gyrchfan boblogaidd trwy gydol y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth ynghylch llety mae gwybodaeth twristiaeth lleol ar gael yma.

Tanysgrifiwch yma er mwynclywed y diweddaraf am yr Ŵyl

Eleni ry'n ni'n gweithio gydag O'r Pedwar Gwynt i ddatblygu ein rhaglen Gymraeg.

Mae cylchgrawn llyfrau Cymru, O’r Pedwar Gwynt yn darllen, yn holi ac yn herio; yn adlewyrchu ac yn cwestiynu syniadau am y Gymru gyfoes a’i lle yn y bydMae rhifynnau print yn ymddangos deirgwaith y flwyddyn – Gwanwyn, Haf, a Gaeaf – a chyhoeddir deunydd newydd yn wythnosol arpedwargwynt.cymru

Rydym yn falch o gael cefnogaeth Eglwys Gadeiriol Tyddewi ac yn 2023 fe fyddwn yn cydweithio i ddod â rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol dros dridie’r Ŵyl.