Small Communities
Big Questions
Bold Actions
Cymunedau Bach
Cwestiynau Mawr
Gweithredoedd Beiddgar

Bringing people together from diverse disciplines, backgrounds and opinions to see if new ideas and solutions can be birthed in the process

Online Festival March 12th and 13th 2021

Dod â phobl ynghyd o ddisgyblaethau, cefndiroedd a barn amrywiol i weld a ellir birthed syniadau ac atebion newydd yn y broses